​​​​​​​Електронната справка се извършва на база ежедневно подаваните от Съдебния изпълнител данни към ИССИ