Responsive Image

 

за ИССИ

 

Информационната система на съдебното изпълнение ИССИ, е Web базирана система за осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес.

Специфичните цели за въвеждането на ИССИ са:  

  • Повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес.  
  • Оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес.  
  • Разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на СИ чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства.  
  • Създаване на по-добри възможности за мониторинг върху изпълнителните производства.  
  • Постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на СИ и ИССИ.  
  • Подобряване в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение
Принципите при внедряване на ИССИ са:
     1. Да се стандартизират процесите в съдебното изпълнение
  • Единна номенклатура на документите
  • Задължителни атрибути при входиране
    2. ИССИ не замества наличните Информационни Системи
    3. ИССИ подобрява процесите за проверки и контрол
    4. ИССИ е съобразена с GDPR правилата
    5. Ежедневен обмен на данни
  • Превенция за антидатиране на документи
  • Актуален статус на дело и лицата по дело
    6. Мониторинг на съдебното изпълнение