Министерство на правосъдието

Информационна система на съдебното изпълнение

Република България

Министерство на правосъдието
Информационна система на съдебното изпълнение
 • Item
  ...

ИССИ - Информационна система на съдебното изпълнение

Информационната система осигурява централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес.

Електронни административни услуги

Чрез този сайт можете да заявите електронни административни услуги предоставяни от системата. Всяка една от тях притежава подробно описание за същността на услугата, необходимите документи, които се изискват при заявяването и, поддържани модели на заявяване, дължат ли се такси, кой предоставя услугата, срокове за идаване, начини на получаване на резултата от изпълнение на услугата и т.н.

Вие може да заявите електронна административна услуга, да заплатите при необходимост такса за услугата и да получите резултата от нейното изпълнение изцяло по електронен път.

Код наслуга 
Наименование на административна услуга 
  
0001Предоставяне на справка за изведен и връчен документ от изходящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
Заяви
0002Предоставяне на справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
Заяви
0003Предоставяне на справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител
Заяви
0004Предоставяне на справка за изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор от деловодство на съдебен изпълнител
Заяви
0005Предоставяне на справка за изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи от деловодство на съдебен изпълнител
Заяви
0006Предоставяне на справка за начислени такси и разноски от съдебен изпълнител
Заяви
0007Предоставяне на справка за постъпили и преведени суми по изпълнително дело
Заяви
Page 1 of 1 (7 items)FirstPrev1NextLast v
Начин на ползване

Услуги са достъпни за ползване от всички заинтересовани лица. Електронните административни услуги изискват да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги в Република България.

Уверете се, че имате инсталирана актуална версия на Adobe Reader.

Начин на заявяване

Поддържат се два начина на заявяване на електронна административна услуга.

Заявяване на електронна административна услуга онлайн, чрез въвеждане на данни в уеб страница

Когато този модел е наличен за предпочетена от Вас услуга се визуализира бутон, който визуализира уеб формуляр за попълване онлайн на данните от заявлението.В този случай преди да започнете попълване на данните от заявлението е необходимо да проверите от страницата за тестово подписване дали вашият уеб браузър се поддържа от системата за онлайн подписване на въведените от вас данни.

Заявяване на електронна административна услуга, чрез изтегляне на PDF формуляр на заявление

 • 1.Избeрете предпочетена електронната административна услуга.
 • 2.Изтеглете образеца за заявяване на услугата.
 • 3.Отворете формата(Pdf-формуляр) с Adobe Reader и я попълнете.
 • 4.След попълване на изискуемите полета, натиснете бутон "Запиши".
 • 5.Подпишете електронно с вашия КЕП/КУКЕП Pdf-формуляра
 • 6.Прикачете попълнената и електронно подписана форма на заявлението, чрез "Заяви услуга, чрез PDF формуляр".
 • 7.За някой услуги е възможно да прикачите допълнителни съпътстващи заявлението документи.
Начини за плащане

Възможните начини на плащане са:

 • 1.Виртуален ПОС терминал от тази страница.
 • 2.Чрез системата "еПлащане".
 • 2.Банков превод чрез платежен документ.
Проблеми при ползването на сайта. Препоръки и оплаквания

Използвайте при необходимост линка "Обратна връзка" за да ни информирате за възникнал проблем при ползването на сайта или отправите предложение за подобряване на функционалностите му.