Министерство на правосъдието

Информационна система на съдебното изпълнение

Република България

Министерство на правосъдието
Информационна система на съдебното изпълнение
  • Item
    ...

ИССИ - Информационна система на съдебното изпълнение

Информационната система осигурява централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес.

До всички потребители на Информационната система на съдебното изпълнение /ИССИ/

Уважаеми потребители, Заявяването на услуги за предоставяне на справки се осъществява електронно единствено чрез ИССИ, съгласно Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. (в сила от 01.11.2022 г.) и дадените указания в Ръководството на потребителя. При възникване на проблем при използване на ИССИ да се следват дадените указания в Инструкцията за интеграция, съответно в Ръководството на потребителя. ИССИ съдържа единствено данни постъпили във входящите регистри и изходящите регистри след 1 ноември 2022 г., въведени в ИССИ от съответните съдебни изпълнители. ИССИ не съдържа информация за документи и действия, както и не може да бъдат предоставяни справки за документи и действия на съдебните изпълнители по изпълнителни дела преди тази дата. За такава информация и за предоставяне справки преди 01.11.2022 г. следва да се обръщате към съответния съдебен изпълнител по досегашния ред.

Електронни административни услуги

Чрез този сайт можете да заявите електронни административни услуги предоставяни от системата. Всяка една от тях притежава подробно описание, необходимите документи, които се изискват при заявяването и, дължими такси, кой предоставя услугата, срокове за идаване, начини на получаване на резултата от изпълнение на услугата и т.н.

Вие може да заявите електронна административна услуга, да заплатите при необходимост такса за услугата и да получите резултата от нейното изпълнение изцяло по електронен път.

Изберете услугa

.

Електронни услуги

Заявления на електронни административни услуги...

.

Съдебни изпълнители

Регистри, съобщения, трансфер на данни...

.

Справки от регистри

Статистически справки от регистрите...

.

Административен и финансов контрол

Заповеди за проверка...

.

Моите заявления

Моите електронни заявления, резултати от електронни услуги...

.

Администриране на системата

Администриране и конфигуриране на системата...

Проблеми при ползването на сайта. Препоръки и оплаквания

Използвайте при необходимост линка "Обратна връзка" за да ни информирате за възникнал проблем при ползването на сайта или отправите предложение за подобряване на функционалностите му.