Министерство на правосъдието

Информационна система на съдебното изпълнение

Република България

Министерство на правосъдието
Информационна система на съдебното изпълнение
 • Item
  ...
обратно  Обратно
Нови функционалности от 05.03.2024

WebApi

Разработени са 4 метода, чрез които разработчиците могат да получават информация за вписани факти и обстоятелства в ИССИ по входящ, изходящ номер номер на изпълнително дело и номер от регистъра на извършените действия

 • Входна точка https://issi.mjs.bg/IssiWebApi/api/GetIncomingByRegNumber/{id}/{apiKey} връща данни от входящия регистър, където id=входящ номер от регистъра на СИ, apiKey=ApiKey за СИ
 • Входна точка https://issi.mjs.bg/IssiWebApi/api/GetOutgoingByRegNumber/{id}/{apiKey} връща данни от изходящия регистър, където id=изходящ номер от регистъра на СИ, apiKey=ApiKey за СИ
 • Входна точка https://issi.mjs.bg/IssiWebApi/api/GetCasesByCaseNum/{id}/{apiKey} връща данни от регистъра на делата, където id=номер на дело от регистъра на СИ, apiKey=ApiKey за СИ
 • Входна точка https://issi.mjs.bg/IssiWebApi/api/GetActionByActionNum/{id}/{apiKey} връща данни от регистъра на извършените действия, където id=номер от регистъра на извършените действия на СИ, apiKey=ApiKey за СИ

Услуга за трансфера на данни

 • Актуализации и коригирани грешки на услугата за трансфер на данни
 • Подробен лог при обработките на всеки XML пакет
 • Добявяне на механизъм за минимизиране количеството на дублирани данни при запис на история на промените на данните от регистрите
 • Детайлен Лог на трансфера на данни можете да прегледате, чрез профила на съответния СИ в модул "Регистри на съдебния изпълнител", елемент "Трансфер на данни"