Министерство на правосъдието

Информационна система на съдебното изпълнение

Република България

Министерство на правосъдието
Информационна система на съдебното изпълнение

ИССИ - Информационна система на съдебното изпълнение

Информационната система осигурява централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес.

Електронни административни услуги

Чрез този сайт можете да заявите електронни административни услуги предоставяни от системата. Всяка една от тях притежава подробно описание за същността на услугата, необходимите документи, които се изискват при заявяването и, поддържани модели на заявяване, дължат ли се такси, кой предоставя услугата, срокове за идаване, начини на получаване на резултата от изпълнение на услугата и т.н.

Вие може да заявите електронна административна услуга, да заплатите при необходимост такса за услугата и да получите резултата от нейното изпълнение изцяло по електронен път.

Изберете услугa

.

Електронни услуги

Заявления на електронни административни услуги...

.

Съдебни изпълнители

Регистри, съобщения, трансфер на данни...

.

Справки от регистри

Онлайн справки от регистрите...

.

Инспектори от инспекторат

Справки от регистрите...

.

Финансови инспектори

Справки от регистрите..

.

Администриране на системата

Администриране и конфигуриране на системата...

Проблеми при ползването на сайта. Препоръки и оплаквания

Използвайте при необходимост линка "Обратна връзка" за да ни информирате за възникнал проблем при ползването на сайта или отправите предложение за подобряване на функционалностите му.